Game Classification

Hoshi no Suna Monogatari 2 D.O. Corp., D.O. Corp., 1992